Betaling

MC-Kaffepunch


Årligt kontingent for medlemskab af MC-Kaffepunch er for 2019 fastsat til 100 kr.

Kontingentet indbetales i starten af året, sidste frist for betaling er altid d. 15/1.

Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen. Ved indmeldelse i perioden 1/10 - 31/12

dækker kontingentet også det følgende år.


Bankoverførsel til klubbens konto kan ske til reg nr: 9737, kto. nr.: 0004580389

Husk at angive dit navn og hvad betalingen skal dække


Mobilepay kan IKKE benyttes!


Copyright © All Rights Reserved