Hjem

Fra en af klubbens ture - Schweitz 2006 - Et lille rast på rundturen
Bowling: 1.2. 2019

 

Tilmelding senest 11.1. 2019

 

Tilmelding er først gældende ved indbetaling

af deltagergebyret på klubbens bankkonto.

Klubbens kto. nr.: reg 9737 kto 0004580389

Copyright © All Rights Reserved